Amazon Distribution Warehouse- Miami, Florida: TSX-8510